Introductie

Welkom bij de gisviewer van de gemeente Lelystad. Met deze viewer kunt u een groot aantal gegevens over de gemeente Lelystad opzoeken en bekijken vanuit de kaart.

Hieronder kort de belangrijkste instructies voor het gebruik.

  • Kaartlagen kunnen aan en uit worden gezet door de vakjes aan te vinken.
  • Sommige kaartlagen zijn gegroepeerd onder een plusje, dat uitgeklapt kan worden.
  • Sommige gegevens worden pas zichtbaar bij verder inzoomen (anders zou de kaart te vol worden).
  • Met het i-knopje in de bovenbalk kunt u gegevens opvragen over de zichtbare kaartlagen.
  • In het tabblad Legenda kunt u zien wat de kleuren en symbolen betekenen.
  • In het tabblad Zoeken kunt u bijvoorbeeld uw eigen adres opzoeken zodat u niet in de kaart hoeft te zoeken.
  • Met de schakelaar Tekst/Kaart hieronder kunt u kiezen of u gegevens in een lijst of in een kaart wilt zien. De tekstoptie is met name bedoeld voor visueel gehandicapten.
Lelystad Basiskaart

Basiskaart

bestemmingsplannen

omgevingsvergunningen

groen, natuur en recreatie

kwaliteitskaarten bedrijventerreinen

startlocatie instellen

pinKlik op de pin om uw startlocatie in te stellen. Deze kan in zoekresultaten worden gebruikt om de afstand weer te geven.

WOZ Waarde